ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ CIBC ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। CIBC ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੱਥ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ। ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲ ਮੈਪਲ ਪੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? CIBC ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਬੈਂਕਿਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਗ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ CIBC ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਸ ਨੇ 3 CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਹੋੜੇ ਹਨ

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ CIBC ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ (ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? CIBC ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰ ਲੋਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ CIBC ਆਟੋ ਫਾਈਨਾਂਸ™ ਨਿਊਕਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। CIBC ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤਕ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ - ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ - ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। CIBC 75 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੱਥ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ CIBC ਦਾ ਲੋਗੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CIBC ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ CIBC ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

CIBC Smart™ ਪ੍ਰੀਪੇਡ Visa* ਕਾਰਡ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। CIBC ਦੋ ਸਹੂਲਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤਿੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਪਾਮ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ

ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ Smart ਤਰੀਕਾ ਹੈ। CIBC ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।

ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ATM ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ

ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ CIBC ਕੋਲ ਛੇ ਸਹੂਲਤ ਭਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ।

ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ CIBC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੱਕ , ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ - ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ CIBC ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸੂਟਕੇਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ CIBC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। CIBC ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਉਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਮੁਬਾਰਕਾਂ! ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਕੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇਵਵੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ "ਕਿਰਾਏ ਲਈ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਬਦ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਲੱਗਣ। ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ